PBD

PBD bermaksud Pentaksiran Bilik Darjah. Pentaksiran yang bersifat autentik dan holistik. Berfokuskan kepada perkembangan dan pembelajaran murid yang tidak berorientasikan peperiksaan.

Objektif:

Mendapatkan gambaran tentang perkembangan dan kemajuan pembelajaran murid

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid supaya tindakan susulan yang sesuai dapat diambil secara serta-merta.

Mendapatkan maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru

Kaedah pentaksiran yang dijalankan direkodkan/diukur dalam instrumen:

Lembaran
Kerja

Skala
Kadar

Senarai
Semak

Rumusan:

  • PBD berorientasikan perkembangan & pembelajaran murid secara menyeluruh dari aspek perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor.
  • Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan berkesan.

PAUTAN MENARIK

PUSTAKA NADWA SDN BHD

pustakanadwa@gmail.com

+6 03 8961 7180

No.7 Jalan Perusahaan 2/2A,
Taman Industri Selesa Jaya, Balakong,
43000 Selangor Darul Ehsan.

Share This

Share This

Share this post with your friends!